ไร่อ้อยเขต6 ประชุมใหญ่ปี59 ปีนี้ตันละ 1,050 บาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ร่วมด้วย พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายประกอบ คงเขียวอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสมาคมที่ลงทะเบียนจำนวน 6,342 คนdsc_9674นายทรงวุฒิ จงมีความสุข คณะกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อย ทำหน้าที่ พิธีกรดำเนินรายการ ได้แนะนำนายสุวิทย์ พันธ์วิทยากูล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 และคณะกรรมการ พร้อมกล่าวรายงานถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมชาวไร่อ้อยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนอาชีพการเพาะปลูกอ้อย รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความร่วมมือ และความสามัคคีของพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีส่วนสำคัญทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกได้เป็นจำนวนมาก และยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไร่อ้อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 43 ปี  dsc_9708เป็นตัวแทนของชาวไร่อ้อยในการประสานงานกับภาครัฐบาล และเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแล้ว สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชรยังทำหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ในการซื้อขาย อ้อยให้กับมวลสมาชิก ที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลในเขตรับผิดชอบ คือโรงน้ำตาลทรายเพชรกำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลพิษณุโลกและโรงงานน้ำตาลรวมผลในจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้กรรมการสมาคมยังได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลน้ำตาลทราย เพื่อร่วมบริหารอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลพ. ศ. 2527 ด้วยdsc_9703หลังได้รับฟังรายงานเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวชื่นชมสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับภาครัฐ  เป็นความสามัคคี ทำให้สมาคมนั้นมีความเข้มแข็งdsc_9676

dsc_9685

dsc_9684นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วยังสามารถส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกซื้อขายอ้อยให้กับสมาชิกที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในเขตรับผิดชอบ
พร้อมได้ฝาก ดูแลหาที่แหล่งน้ำในการเพาะปลูก  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิต และลดละเลิกอบายมุขต่างๆ เชิญชวนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย รักษาศีล 5 และในโอกาสที่จะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ได้ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความคึกคะนองประมาณ อันนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาประสบชะตากรรม ด้วย การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามวินัยของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  dsc_9688สำหรับผู้ปกครองก็ต้องหยุดดื่มเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกปี หากละเมิดทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเต็มที่และเด็ดขาด ซึ่งมีทั้งโทษปรับ และจำคุก ในช่วงเทศกาล อันใกล้จะถึงนี้dsc_9694ด้านนายอำนวย วงษ์มณีผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าสมาคมมีสมาชิกจำนวน 12,000 คน มีพื้นที่ไร่อ้อยประมาณการ 810,000  ไร่ เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 7.6 -8 ล้านตันต่อฤดู ราคาอ้อยปีที่แล้วราคาอ้อยตันละ 800 กว่าบาท ในปีนี้เบื้องต้น ราคาตันละ1020 บาท เป็นราคาที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากราคาขอโควต้าที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศสูงขึ้น ก็มีผลให้ราคารถสูงขึ้นด้วยเพราะต้องอ้างอิงตลาดโลกเวลาขายน้ำตาล แต่แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตามแต่ก็ยังคงต่ำกว่าต้นทุนในการผลิตdsc_9707ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ได้ขับเคลื่อน เจรจาเพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้นโดยจัดประชุมประชาวิจารณ์ราคาอ้อยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นคัดค้านจากราคาอ้อยที่ประกาศในราคา 1,020 บาท ล่าสุด มติ กอน.คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการน้ำตาลทราย เห็นชอบในราคาตันละ  1,050  บาท ส่วนผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ นายสุวิทย์ พันธ์วิทยากูล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ที่ครบวาระก็ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั่งเก้าอี้บริหารต่อdsc_9714

dsc_9716