เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

1920h1080vi2550i_13

1920h1080vi2550i_22เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่การเปรียญ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับเยาวชนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1920h1080vi2550i_18

1920h1080vi2550i_14

1920h1080vi2550i_17

1920h1080vi2550i_16โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของชาติ และเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติโดยในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคีฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร1920h1080vi2550i_26

1920h1080vi2550i_24

1920h1080vi2550i_28โดยมีนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักศึกษาจากโรงเรียนชากังราววิทยา ดีชุ่มอินสารอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอนุมัติโครงการโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน1920h1080vi2550i_20

1920h1080vi2550i_21

1920h1080vi2550i_19

1920h1080vi2550i_25การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่แสดงความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ในครั้งเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดร ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีนานับปการ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในอดีต ได้แบ่งไว้ เป็นกันทั้ง 13 กัณฑ์ แต่ละกัณฑ์มีทำนองเฉพาะตน การร้อยเรียงภาษานับว่ามีคุณค่า แก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชนชาวไทย มีความผูกพันกับการฟังเทศน์ มหาเวสสันดรชาดกทำนองหลวง โดยเชื่อว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกครบ 13 กัณฑ์ จะไม่ตกนรก ได้เกิดในภพพุทธศาสนา พระศรีอริยเมตตรัย บรรยากาศของการเทศน์ นั้น เป็นไปอย่างร่วมสมัยและได้รับความรู้ แก่เยาวชนนักเรียนประชาชน ตลอดการเทศน์จนที่สุด และรับศีลรับพรก่อนเดินทางกลับบ้านกันอย่างเบิกบานใจค่ะ