Sme bankเปิดตัวสินเชื่อ soft loan 3 ลงทุนผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจ

นายมงคล ลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการSme bankเปิดตัวสินเชื่อ soft loan 3 ลงทุนผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท sme development bankได้จัดงานใหญ่พบผู้ประกอบการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดตัวสินเชื่อ soft loan 3  เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ขยายกำลังผลิตDSC_1157โดยมีนายมงคล ลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ sme development bank นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ sme development bank และประธานในพิธีนายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายประกอบ คงเขียวอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางธีรยาพานิชย์กิจ สรรพกรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวพนิดา พานทองดีพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการ sme s ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับ1สำหรับสินเชื่อ soft loan 3  มีเงื่อนไขพิเศษวงเงินกู้สูงได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์และใบสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ยต่ำ 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้สูงสุดถึง 7 ปีไม่ต้องจ่ายเงินต้นนาน 12 เดือนกู้ได้สูงสุด 15 ล้านบาทและหากกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทไม่ต้องประเมินราคาและไม่ต้องจำนองเครื่องจักรสามารถใช้ บสย.ค้ำประกันร่วมกับการจดแจ้งหลักประกันตาม พรบ.หลักประกันธุรกิจได้ ซึ่งเชื่อว่าสินเชื่อดังกล่าว จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ sme s ได้ตรงใจสามารถช่วยให้กิจการเดินหน้าขยายกำลังผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้ยิ่งขึ้นDSC_1178นอกจากนี้ธนาคารยังได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออีกหลากหลายประเภท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ sme s ที่ต้องการขยาย หรือปรับปรุงกิจการ อาทิสินเชื่อ sme s บัญชีเดียวสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีเดียวตามนโยบายของรัฐบาล สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ policy loan (โพริส ซีโลน) สนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ที่ทำธุรกิจไม่เกิน 3 ปีและมีนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการ sme s ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจขยายไปสู่ตลาด aec   ในงานนี้ธนาคารได้เปิดบูธรับคำขอกู้และให้บริการปรึกษาคำแนะนำ บสย ให้คำปรึกษาเรื่องทำประกัน และอุตสาหกรรมจังหวัดเปิด rescue center (เรสชู เซ้นเตอร์ )ต้องการขยายหรือปรับปรุง บริการปรึกษาแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme s ในด้านต่างๆ3และหลังจากที่ได้พบปะกับผู้ประกอบการพร้อมได้อธิบายหลักการและเหตุผลของโครงการนี้แล้วนะครับแขกมีเกียรติทั้งหมด ทั้งหมดก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อแตะ ไอบอล พร้อมกัน ถือเป็นการเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ soft loan 3 ของ sme development bank ในครั้งนี้อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมบันทึกภาพกับผู้ประกอบการ sme s ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก sme development bank จำนวน 7 กิจการในวงเงินสินเชื่อรวม 41 ล้านบาทประกอบไปด้วยDSC_1208ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทสินเชื่อสมายแฟ็กเตอริ่ง

บริษัทจำกัด วรวัฒน์ 2536 รับติดตั้ง cctv ประเภทสินเชื่อสมายแฟ็กเตอริ่ง

นางสาวนารินทร์แก้วทองธุรกิจร้านขายยาประเภทสินเชื่อ policy loan โตไปสู่ขนาดกลาง

บริษัทจำกัดบางกอกเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทสินเชื่อ sme บัญชีเดียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเสรีค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและขายส่งน้ำมันประเภทสินเชื่อ sme บัญชีเดียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีนครคลองขลุงขนส่งบริการขนส่งทางบกประเภทสินเชื่อ sme บัญชีเดียว

บริษัทจำกัดธรรมรัตน์คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จประเภทสินเชื่อ policy loan โตไปสู่ขนาดกลางDSC_1119นายมงคล ลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ sme development bank เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า sme development bank มีหน้าที่ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ sme s ในปี พ. ศ. 2559 ธนาคารที่ออกมาตรการสินเชื่อในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme s อาทิเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ policy loan สนับสนุนผู้ประกอบการจำนวน 4 กลุ่มประกอบไปด้วย sme s ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว smes ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ new star up ที่มีนวัตกรรม smes ขนาดย่อมที่มีศักยภาพและก็มีแนวโน้มสามารถเติบโตไปสู่ขนาดกลางได้ sme s ที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดในกลุ่มสมาชิก asean

-สินเชื่อ sme s บัญชีเดียวสนับสนุนผู้ประกอบการ sme s ที่ยื่นจดแจ้งบัญชีเดียวกับสหกรณ์

-สินเชื่อ smile factoring ผู้สนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่DSC_1182สำหรับในวันนี้เป็นการเปิดตัวสินเชื่อ soft loan ระยะที่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ sme s ที่เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาที่ต้องการให้จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ sme s เพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น sme development bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme s ทั้งในด้านเงินทุนและการพัฒนาต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการนี้DSC_1196วัตถุประสงค์หลักของสินเชื่อ soft loan 3 ต้องการให้ผู้ประกอบการ sme s ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ได้มีแหล่งเงินทุนมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ผ่อนปรน  จังหวัดกำแพงเพชรนับว่าเป็นจังหวัดแรกในภาคเหนือตอนล่างที่ sme development bank ได้มาเปิดตัวโครงการสินเชื่อ soft loan 3  ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มีศักยภาพเรียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวต่างๆก็หวังอย่างยิ่งว่าสินเชื่อ soft loan 3 จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจในจังหวัดกำแพงเพชรและใกล้เคียงได้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืนต่อไป //พิพัฒน์ จงมีความสุขรายงาน