ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ทำดีพัฒนาโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

imageเมื่อเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 นำโดยนายศราวุธ อุปวรรณา พนักงานบริษัท ปตท.สผ.โครงการ เอส 1  และสมาชิกสื่ออาสาร่วมพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำโรงเรียน และทาสีอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบเงินสดจำนวน 40,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนด้วย โดยมีนายปณิธาน จันทร์เขต ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบimage

imageวัตถุประสงค์ของกิจกรรเพื่อให้พนักงาน ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 และสื่ออาสาพัฒนาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่นimage