ครอบครัวอังกฤษ ศรัทธา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

DSC_8277วันหยุดเสาร์อาทิตย์รี้  ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่ให้กันฟังหลายท่านใช้วันหยุดไปพักผ่อนยังแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บางท่านก็ไปนั่งตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือว่าขนบุตรหลานไปเยี่ยมญาติ หรือรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนาน และมีความสุขมีความอบอุ่นกันอยู่ในครอบครัวDSC_8266

DSC_8273ส่วนตัวผมอยู่เดียวก็ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างในวันหยุด ไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์ 700 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ใครบนสิ่งใดไว้ก็จะได้สมดังใจหวัง และก็จะนำพวงมาลัยมาแก้บน หรือล้มหมูแก้ที่บนบานศาลกล่าวแล้วได้สิ่งสมปรารถนาดังหวัง ตามที่เข้าใจได้ว่า เจ้าพ่อหลักเมืองประสิทธิ์ประสาทประทานให้ DSC_8307

DSC_8303และในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีสิ่งที่น่าประทับใจเกิดขึ้น ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ เมื่อมีหญิงไทย 3 คนกับเด็กชายอีก 1 คนได้นำธูปเทียนดอกบัว จุดสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและที่ส่งผลให้สะดุดตาก็เป็นชาวต่างชาติท่านหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน 40 ปีสวมเสือและกางเกงสีขาว ได้ซื้อหารูปเทียนดอกบัวและพวงมาลัย จุดประนมมือกราบไหว้ด้วยกิริยาท่าทางที่ศรัทธาและแววตาที่บ่งบอกถึงเข้าใจ ในวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของไทยได้อย่างลึกซึ้งDSC_8312จึงได้เดินไปสอบถามได้ข้อมูลมาคร่าวๆมาว่า ทั้งหมดนั้นเป็นครอบครัวกันและได้เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ และผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จึงได้แวะกราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว ลืมถามไปว่าสาวไทยที่ไปได้สามีต่างชาตินั้นได้ยึดถือศาสนาพุทธด้วยหรือไม่ แต่ได้ดูจากพฤติกรรมแล้วพอจะสรุปความได้ว่าน่าน่าจะได้รับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไปไม่มากก็น้อย ในวันหยุดของอาทิตย์ นี้ในฐานะผู้สื่อข่าวที่ต้องออกตระเวนหาข่าวเหมือนหากับข้าวมาให้ท่านได้บริโภค จึงคิดว่าบทความข่าวนี้น่าจะมีประโยชน์และเกิดความประทับใจกับทุกท่าน สาธุ ครับDSC_8264ประวัติของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 700 ที่ได้รับรองให้เป็นมรดกขอโลก  ชาวเมืองกำแพงเพชร และทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก  และเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ในปี พ.ศ. 2550 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในขณะนั้น ได้จัดการบูรณะเสาหลักเมืองเดิม และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และมีสภาพสมบูรณ์อยู่คู่เมืองกำแพงเพชร มาจนถึงยุคของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก็ได้รับรางวัลศาลเจ้าในระดับประเทศติดต่อกันDSC_8294

DSC_8292

DSC_8280เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล อดีตนายเทศมนตรีฯ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดหางบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 850,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาจากร้านค้าต่างๆ ในตลาดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบให้ นายก “ชัยวัฒน์”นำไปสร้างศาลาสักการะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ได้คุ้มแดด กันฝน  และเพื่อสวยความอันทรงคุณค่า  สมสถานะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร//23 กรกฎาคม 2559 / hotnews ออนไลน์ข่าวเคพีพีนิวส์(kppnews)