ทำบุญโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เฮียหรั่ง บริจาครวมกว่า 3 ล้านเพื่อสังคม

ทำบุญโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เฮียหรั่ง บริจาครวมกว่า 3 ล้านเพื่อสังคม

Read more

หวิดดับ เศษอาหารติดคอเด็ก 3 ขวบ จนท.รพ.สต.โนนทัน ช่วยรอดชีวิต

หวิดดับ เศษอาหารติดคอเด็ก 3 ขวบ จนท.รพ.สต.โนนทัน ช่วยรอดชีวิต

Read more

เทศบาล กพ. เปิดบริการทำบัตร ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ รองรับออกเสียงประชามติ

เทศบาล กพ.เปิดบริการทำบัตร ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ รองรับออกเสียงประชามติ

Read more

เรียนเชิญร่วมงานบุญใหญ่ สิงโตทองไรซ์ คล้ายวันเกิดเฮีย”หรั่ง”

เรียนเชิญร่วมงานบุญใหญ่ สิงโตทองไรซ์ คล้ายวันเกิดเฮีย”หรั่ง”

Read more

ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ประชุมข้อราชการ ร่วมที่ปรึกษาภาคประชาชน

ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ประชุมข้อราชการ ร่วมที่ปรึกษาภาคประชาชน

Read more

โรงเรียน ว.ว.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขัน World Bond Robot Contest 2016

โรงเรียนว.ว.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขัน World Bond Robot Contest 2016

Read more

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานฯ

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานฯ

Read more

สุดคึกคัก แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 11

สุดคึกคัก แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 11

Read more

บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.กำแพงฯ จัด“เพื่อนช่วยเพื่อน”

บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.กำแพงฯ จัด“เพื่อนช่วยเพื่อน”

Read more