ทำบุญครบรอบ 18 ปี วันเสียชีวิตคุณแม่นราภรณ์ รัตนากรณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

ลีลาศการกุศล ชมรมข้าราชการบำนาญ

ลีลาศการกุศล ชมรมข้าราชการบำนาญ

Read more

กศน.“บ้านหนังสือชุมชน”ทึ่งหนังสือเก่าทรงคุณค่า

กศน.“บ้านหนังสือชุมชน”ทึ่งหนังสือเก่าทรงคุณค่า

Read more

ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด

ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด

Read more

อบจ.เปิดถนน ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชากรบ้านใหม่สุขสมบูรณ์

อบจ.เปิดถนน ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชากรบ้านใหม่สุขสมบูรณ์

Read more

อบจ.เปิดถนน ชาวบ้านชื่นมื่น รำฉลองถนนที่ รอคอยมา 40 ปี  

อบจ.เปิดถนน ชาวบ้านชื่นมื่น รำฉลองถนนที่ รอคอยมา 40 ปี  

Read more

ตำรวจด่านทรงธรรม สกัดกั้นยาบ้า คาด่าน 4 พันเม็ด

ตำรวจด่านทรงธรรม สกัดกั้นยาบ้า คาด่าน 4 พันเม็ด

Read more

คณะ อบจ.กำแพงเพชร ร่วมแสดงความจงรักภักดี

นายสุนทร  รัตนากร นา

Read more

อบจ.กำแพงเพชร สนองนโยบายรัฐบาลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

อบจ.กำแพงเพชร สนองนโ

Read more

กกต.ติวเข้มอนุ กก.ออกเสียง อำเภอฯ

กกต.ติวเข้มอนุ กก.ออกเสียง อำเภอฯ

Read more