สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง”นักข่าว-ทหาร-สื่อหลักกำแพงเพชร”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชรหลายแขนง ที่มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลนมาตลอด 3 ปี รวมทั้งข่าวออนไลน์ kppnews ก็ได้รับเกียรติจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทางการทหาร ได้รับเชิญไปร่วมพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ที่ห้องอาหารของรานโรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 1920h1080vi25(50i)_11

1920h1080vi25(50i)_1โดยทีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ และนายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนแยก 1 จังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ส่วนแยก 1 , พ.อ.กฤติ พันธะสา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 จังหวัดกำแพงเพชรพ.ต.อ.วินัย อ่อนสุวรรณากูล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมนี้อย่างเป็นกันเอง1920h1080vi25(50i)_2

1920h1080vi25(50i)_9กิจกรรมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลของการทำงานด้านข่าวภายในจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมาสื่อมวลชนทุกแขนง ก็ได้ให้การสนับสนุนนำเสนอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำงานของหน่วยงานราชการทหารด้วยดีเสมอมา 1920h1080vi25(50i)_3

1920h1080vi25(50i)_5

1920h1080vi25(50i)_10บางท่านก็ยังไม่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีจึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อสานสัมพันธ์พบกันอย่างใกล้ชิดขึ้น พร้อมกับสังสรรค์พูดคุย และเสนอแนะข้อราชการรวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรให้มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน