รองผู้ว่าฯ นายก อบจ.นายอำเภอปางฯยกเสาเอกบ้านยากไร้

13234593_1124342317611753_1504473379_oวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายก อบจ นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอปางศิลาทอง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่35 ร้อยโทนิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกรมทหารพรานที่35 นายจำนงค์ แก้วทองดี สมาชิก ส.อบจ. นายจำรูญ กาฬภักดี นายก อบต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รวมยกเสาเอก บ้าน “หลังที่ 5” ในโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของชมรม อปพร. อบต. หินดาต ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 35 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ เราจะสร้างบ้านให้ครบ 7 หลัง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ ทั้ง 2 พระองค์11ในพิธียกเสาเอกบ้านหลังที่ 5 มอบให้แก่ นายสมัย ทองคำ ณ บ้านเลขที่ 304 ม. 4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินฐานะยากจน และอดีตเคยทำงานรับใช้ประชาชน เป็น อปพร. ดีเด่น 2 ปีซ้อน เป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชน เป็น อสม.ช่วยเหลืองานสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังบุคคลที่ช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ตลอดมา แต่เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจนจึงหาเช้ากินค่ำ และมาถูกพายุพัดกระหน่ำจึงทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง13241534_893053994137758_268466736_o

13241588_1124342327611752_106086559_oดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ โดย พันเอกกฤติ พันธะสา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่35 จึงได้นำกำลังทหารช่างเข้าช่วยเหลือ และร่วมกับ อำเภอปางศิลาทอง ชมรม อปพร.อบต.หินดาต ร่วมมือช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ ซึ่งเป็นโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมในพิธี จำนวน 100 คน ในการนี้ได้ร่วมกันโปรยข้าวตกดอกไม้ ยกเสาเอก และร่วมมอบทุนในการสร้างบ้านให้อีกจำนวนหนึ่ง